STRUMENTI


FIRME EMISSIONI DEL NEPALGOVERNO DEL NEPAL: dal 17 settembre 1945 al 1955
KAJANCHI
(CAPO DEL TESORO)
IN CARICA FIRMA
G1 Janaph Raja 1945 - 1948
G2 Bharana Raja 1948 - 1953
G3 Narendra Raja 1953 - 1960
NEPAL RASTRA BANK: dall'aprile 1956
GOVERNATORE IN CARICA FIRMA
1 Himalaya Shumsher J.B. Rana 26.04.1956 7.02.1961
2 Laxmi Nath Gautam 8.02.1961 17.06.1965
3 Pradyuma Lal Rajbhandari 18.06.1965 13.08.1966
4 Bhekh Bahadur Thapa 14.08.1966 26.07.1967
5 Yadav Prasad Pant 24.04.1968 28.04.1973
6 Kul Shekhar Sharma 29.04.1973 12.12.1978
7 Kalyana Bikram Adhikary 13.06.1979 8.12.1984
8 Ganesh Bahadur Thapa 25.03.1985 22.05.1990
9 Hari Shankar Tripathi 10.08.1990 17.01.1995
10 Satyendra Pyara Shrestha 18.01.1995 17.01.2000
11 Tilak Bahadur Rawal 18.01.2000 - 28.08.2000
12 Deependra Purush Dhakal 29.08.2000 27.04.2001
13 Tilak Bahadur Rawal 9.04.2001 - 17.01.2005
14 Bijaya Nath Bhattarai 31.01.2005 15.01.2009
15 Krishna Bahadur Manandhar
(facente funzione)
5.07.2007 - 15.01.2009
16 Bijaya Nath Bhattarai 26.06.2009 - 30.01.2010
17 Deependra Bahadur Kshetry 15.01.2009 26.07.2009
18 Yuba Raj Khatiwada 22.03.2010 - 19.03.2015
19 Chiranjibi Nepal 19.03.2015 - 18.03.2020
- Maha Prasad Adhikari 6.04.2020 - oggi -

Fonti: